rsz_zen-coaching-logo-w-website-logo6

Mer information om Zen Coaching hittar du på zen-coaching.com.

 

Vad är Zen Coaching?

Zen Coaching är ett kraftfullt förhållningssätt till livet och levandet med förståelse och principer för hur vi kan stötta oss själva och andra i att komma hem till vår egen sanna natur, hur vi kan växa som människor samt leva och agera utifrån detta igenkännande.

 

 

Början till Zen Coaching ligger i vår naturliga önskan att fullt ut vara det vi är och att vara genuina, autentiska och uppriktiga med oss själva och andra. Som coachningsförhållningssätt förenar det fokuset på att uppnå yttre mål – som är en nyckel i traditionell coachning – med ett mer djupgående inre fokus än vad som normalt finns inom ramen för coachning.

Det här förhållningssättet bygger på grundläggande mindfulness-principer – medveten närvaro. Det grundas också i utforskandet av begränsande trossystem och på våra sanna inre resurser. Huvudmetoden är utövandet av undersökningar (”inquiry”) – ett inre fokuserat utforskande baserat på specifika frågor och ett stödjande lyssnande.

”Målet” för Zen Coaching är uppnåeligt just här, just nu – helt enkelt genom att lägga märke till, tillåta och fullt ut uppleva vår nuvarande upplevelse. Det finns ingen anledning att vänta, inget behov av att söka tillfredsställelse i framtiden. Tillfredsställelse, lätthet och visdom är essensen i den nuvarande upplevelsen, just nu, just här, oavsett vilken den är.

 

Hur används Zen Coaching?

Zen Coaching erbjuds som ett antal individuella coachningssessioner, som workshops, webinarier, seminarier och som en coachningsmetod i Zen Coaching-träningen. Det är också ett stödjande inre förhållningssätt och sätt till självcoachning som kan integreras in i vår vardag.

Syftet med Zen Coaching

Huvudsyftet med Zen Coaching är att stödja oss själva och andra i igenkännandet av vår egen natur som medvetenhet och alla de essentiella kvaliteterna som medvetenhet har såsom frihet, kärlek, styrka, kreativitet och rymd. Genom detta igenkännande blir vi mindre identifierade med mentala positioner och negativa bedömningar av oss själva och andra. Vi blir fria att mer leva i kraft, fridfullhet och mer kunna ge positiva bidrag till oss själva och andra.

Zen Coaching-träningen

Zen Coaching-träningen är en träning som innefattar fyra moduler. Varje modul är fem dagar lång. Den första modulen är en öppen workshop. Efter att ha avslutat denna modulen väljer man om man vill fortsätta och förbinda sig till hela träningen. Alla modulerna erbjuds här på Kärlingesund Retreat Center. Den första modulen ges också en gång om året på Ängsbacka kursgård i Molkom.

Tema för varje modul är följande:

  1. Zen sättet att coacha
  2. Djupgående helande och transformation
  3. Att relatera från hjärtat
  4. Att agera från Varande

För datum för de olika modulerna, gå till ”Program”.

 

Utöver Zen Coaching-träningen kan du möta Zen Coaching på olika öppna workshops t ex i Stockholm, Göteborg, Norge, Polen och Sydafrika. Dessa hittar du på: www.zen-coaching.com.

Kåre Landfald har grundat Zen Coaching och är huvudlärare i Zen Coaching-träningen. Han har tränat över 400 Zen coacher över hela världen sedan den startade för tio år sedan. Han erbjuder också coachning, genom möten eller skype, samt ger seminarier, workshops och management coachning i affärsvärlden.

Här hittar du mer information om Zen Coaching (på engelska): www.zen-coaching.com

I den här videon pratar Kåre om Zen Coaching-träningen (på engelska).