Shamanska kurser och retreater

 

Åsa Kullberg leder ett program med olika shamanska kurser och retreater. Programmet har under flera år varit fokuserad på att understödja skiftet i det mänskliga medvetandet år 2012, främst med dearmoreringsretreater och Quodoushka workshops om shamansk sexuell visdom, parallellt med lärarutbildning och ledarskapsutveckling i den här medicinska traditionen.

 

Fågel-Fenix

 

Shamansk kroppsdearmorering

Shamansk kroppsdearmorering är en intensiv healingprocess som lösgör det förflutnas grepp om kroppen, frigör och expanderar livsenergi och stimulerar vitalitet och lycka. Det är en moderniserad shamansk teknik och ceremoni som återställer naturlig balans och genererar transformation på cellnivå. I processen används tryckpunkter, vibration, andning och den sexuella energins rörelse för att lösgöra, bryta upp och eliminera kroppens pansar.

 

Årsprogrammet – Inre ledarskap

Årsprogrammet erbjuder dig en färd genom portaler av uråldrig visdom och verktyg för att balansera dig själv känslomässigt, fysiskt, mentalt, andligt och sexuellt. Det är ett utrymme där människor kan växa tillsammans, se in i sig själva, vara medskapare till den nya drömmen och spegla varandras potential.

 

Shamansk sexuell visdom – Quodoushka-undervisningen, tre delar

Shamansk sexuell visdom är en ceremoniell process för att återkoppla, fördjupa och komma ihåg helighet och naturlighet om vem du är som sexuell och sensuell människa. Shamansk sexuell visdom inspireras av amerikanska shamanska traditioner och införlivar andlighet och sexualitet som en integrerad del av livet. Kunskapen som erbjuds i dessa kurser introducerar en alternativ och intelligent inställning till sexualitet samt underbara sätt att utveckla ny förståelse, öppenhet och helande av vår sexuella individ.

 

Reskulpturering

Under flera tillfällen per år erbjuds det reskulptureringssessioner för de som har gått Shamansk kroppsdearmorering

 

The Infinite Body, the Vibration and the Presence – Retreat med Daniel Odier

I det tantriska förhållningssättet ser vi inte kroppen som separerad från kosmos. Vi har övningar för att känna Spanda, eller vibrationen, på en intim nivå. När vi vibrerar inser vi att hela världen också är en vibration och medvetenhet. Från den här punkten finns det ingen uppdelning mellan in- och utsidan vilket är kärnan i alla mystiska upplevelser. Total närvaro kommer att leda oss till Spanda.