Åsa Kullberg

 

asaweb1_0

 

Med lärarhögskolan som grund, brinner intresset för själsligt utforskande starkast och leder till meditation och yoga. Hon inriktar sig på personlig utveckling och utbildar sig till kroppsterapeut och rebirther. Därpå följer 9 års arbete med egen praktik. Hon är medskapare till Frigörande dans och ledarutbildningen däri. Livsdansen – ett pionjärt och mångårigt projekt för uppväckandet av Gudinnan utmynnar i en ledarskapsutbildning för kvinnor. 1990 finner hon sitt hjärtas väg i medicinen. Hennes uråldriga kunskap om sexualitetens frigörande av livsenergi ger henne kvaliteter av unikt slag. Åsa förde shamansk dearmorering till Sverige 1998. Passionerat reflekterar hon medicinhjulens potential med ett stort mått av humor och knivskarp precision. Åsa är yogalärare i Dynamic Yoga, utbildad av Godfrey Devereux.

Åsa har en ovanlig förmåga att på ett ömsint och kärleksfullt sätt visa oss hur vi ska förhålla oss till vår kropp, sexualitet och våra relationer. Alla hennes utbildningar utvecklar en naturlig närvaro i kropp och själ och ger oss möjlighet att se oss själva och andra som vi verkligen är.

Mer information om det Åsa bidrar med hittar du här: www.asakullberg.se

Om hennes olika workshops och kurser på Kärlingesund hittar du mer information här.

I den här videon pratar Åsa om att vara i harmonisk resonans med livet och vår essens.