Kärlingesund Retreat Center

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Vi - Åsa Kullberg och Kåre Landfald - är nya ägare till Kärlingesunds Gård, numera Kärlingesund Retreat Center.

Kärlingesund Retreat Center är en vacker gård inbäddad i det grönskande Bohuslän, några hundratals fotsteg från havet. Med en utformning och atmosfär som berör de flesta av våra gäster finns här en plats för möten, kreativitet, rörelse, samtal och personlig utveckling, för återhämtning, stillhet, tystnad och ny inspiration.

VILKA ÄR VI, VAD ERBJUDER VI?

Vi erbjuder kurser, utbildningar och retreater i egen regi, baserad på shamansk visdom, mindfulness, coachning, "nonviolent communication", yoga m m.

Jag, Åsa, undervisar i yoga, relationer och samlevnad samt leder retreater för djupgående läkning, transformation och utveckling i kropp och själ. 1996 grundade jag Regnbågsdraken, en skola för shamansk visdom.

Jag, Kåre, är norrman och grundare till Zen Coaching och det internationella Zen Coaching-nätverket och har utbildat mer än 400 coacher de senaste 11 åren. Tidigare har jag arbetat för FN och det norska Utrikesdepartementet, samt varit ägare av Ängsbacka kursgård i Värmland.

Ni kan läsa mer om min (Kåres) verksamhet genom att klicka här och om min (Åsas) genom att klicka här.

Vi kommer även att bjuda in internationellt erkända lärare inom personlig utveckling till Kärlingesund.

Vi har 38 sängplatser fördelat på 15 rum. I vår stora sal Adelina kan upp till 100 personer vistas samtidigt.

Vi serverar för det mesta ekologiskt odlade grönsaker och råvaror.

Naturreservatet

Kärlingesunds Retreat Center ligger mitt i Kärlingesunds naturreservat som är berömt för sina öppna betesängar, sina typiska bergsknallar, de vackra ek- och bokbestånden och den omedelbara närheten till Nordströmmarnas snirkliga vattenvägar.

I samklang med naturen

Kärlingesund Retreat Center är skapat i samklang med naturen, dvs. mesta möjliga hänsyn har tagits för att anpassa material och design till ett modernt kretsloppstänkande. Svenskt trä i mängder har behandlats med lösningsmedelsfria färger. Egentillverkade emulsionsfärger, äggoljetempera och limfärg har använts. Golv och andra ytor som behöver tåla stort slitage är behandlade med kinesisk träolja.